Qui Som


Som un grup jove i amb suficients coneixements per a dur a terme totes les propostes que es defineixen en aquesta pàgina.

A més a més estem disposat a nous reptes, el nostre principal repte és efectuar el millor servei per als nostres clients, degut a que la nostra feina es veu recompensada amb la satisfacció dels nostres clients.

Com Som


Com a norma general tenim que " La satisfacció del client és la nostra garantia de continuitat". Cada treball representa al nostre equip, un nou repte i una oportunitat de poder donar el millor servei als nostres clients.

Serveis


Gestions d'Obra

Gestions d'Obra

La nostra funcio en aquest departament serà la d'efectuar totes les gestions que faci falta per a dur a terme una obra.

Ja sigui des de la confecció del projecte, passant per la direcció d'obra, i efectuant una gestió de l'obra en costos, contractació i coordinació d'industrials, planificació i control de qualitat.

Finalitzant l'obra amb un seguiment exhaustiu dels repasos finals d'obra i tota la burocràcia que faci falta per a tenir el client definitivament les claus.

Estudis de Viabilitat

Estudis de Viabilitat

S'efectuen estudis de viabilitat, per a solars que s'hagin d'adquirir a posteriori o de solars que ja estan a la disposició del promotor.

A més a més, tenim una cartera de solars amb estudis de viabilitat efectuats que poden estar a disposició del nostre client.

Informes Pericials

Informes Pericials

Es té una gran experiència en efectuar informes, dictamens i peritatges judicials, ja sigui per clients privats o per la cartera de gavinets d'advocats que ens reconeixen la nostra feina.

Auditories de Projectes i Amidaments

Auditories de Projectes i Amidaments

El nou CTE (Codi Tècnic de l'edificació) ha entrat en vigor desde l'any 2008, per aixó tenim una formació i ens estem actualitzant per a poder donar els serveis d'auditories de projectes amb el nou CTE.

Ja sigui per despatxos d'Arquitectura o per a Promotors que vulguin un segon punt de vista tècnic del projecte que han de desenvolupar.

A l'hora tambè donem el mateix servei però en temes d'amidaments d'obra, ja sigui per despatxos d'arquitectes o promotors.

Projectes i Llicències d'Activitats

Projectes i Llicències d'Activitats

Es fan projectes de tot tipus degut al suport intern que tenim o fins i tot, tenim col-laboradors externs competents per a efectuar un projecte adient pel client.

Igualment tenim facilitat en tramits i documentació necessaria per efectuat llicencies d'activitat.

Tasques Varies

Tasques Varies

Administratives, projectes d'obres menors, serveis a despatxos tècnics, cèdules d'habitabilitat de segona ocupació, direccions d'obra i coordinacions de Seguretat...

Qualsevol tasca que faci falta la nostra experiencia la durem a terme; això no és un repte, si no és un servei que volem donar al qualsevol client que entregi la seva confiança amb nosaltres.

Contacte

Informació de Contacte:

c/ Mossén Cinto Verdaguer, 58 - Torrefarrera

657422566

informame@irkum.cat

Codi Seguretat: captcha

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable IRKUM + info

Finalitat Establir contacte. + info

Legitimació Consentiment de l'interessat. + info

Destinatari de cessions En cap cas hi ha cessions de dades a tercers.

Drets Tens dret, entre d'altres, a accedir, rectificar, limitar i suprimir les teves dades. + info